Zdravoslovnobg

mechti_3.png mechti_2.png mechti.png lubov.png polezno.png universitet.png

Месоядството - за и против

Месоядството – сигурен начин да съкратим живота си

Проф. д-р Христо Деянов
 
 
Открай време един от основните въпроси, който    е интересувал хората, лекарите, учените и в частност нутрициолозите е бил може ли човек да живее пълноценен и здровословен живот, без да консумира месо. За да хвърлим по-голяма светлина върху този въпрос е хубаво да си припомним кои са основните съставки /нутриенти/ на храната от които организмът има нужда. Те най-общо могат да се разделят на две големи групи:
          макронутриенти и микронутриенти.
 
Към първите се причислят въглехидратите, белтъчините и мазнините, а към вторите – витамините и минералните вещества.
 
Макронутриентите имат няколко основни функции: енергетична, транспортна, хормонална, защитна, изграждаща /пластична/ и пъддържаща /конструктивна/
 
Микронутриантите имат регулаторна и хомеостазна функция.
 
Това разделение е съвсем условно, защото тези функции се преплитат, имат значение и действат само в своето единство и в непрекъсната динамика!
 
Фундаменталният въпрос за вегетарианството /строгото вегетарианство - вегетализма и по-либералното вегетарианство, което допуска консумация на животински продукти, стига да не са месо/ трябва да се разглеждат през призмата на най-новите достижения на съвременната нутрициология – нутригенетиката, нутригеномиката, метаболитната клетъчна нутрициология и т.н.
 
Нутригенетиката изучава индивидуалната реакция на даден организъм към различните видове храни и нутриенти. Тази реакция е в пряка връзка с генотипа на индивида и предопределя индивидуалния риск от появата на дадено заболяване, свързано с начина на хранене.
 
Нутригеномиката изучава функционалните връзки между храната и молекулярните промени в организма на даден индивид, т.е. в динамика изучава влиянието на различните нутриенти и тяхната пропорция върху хомеостазата на даден организъм.
 
Има много публикации и научни доклади, които посочват, че прекомерното прехранване с месо и месни изделия, в най-силна степен нарушават хомеостазата на организма и в най-силна степен повишават риска от дегенеративни клетъчни и тъканни промени във всички органи и системи.
 
     Естествено, най-уязвими са най-богато кръвоснабдените органи – сърце, мозък, бъбреци, черен дроб, както и големите магистрални артериални съдове
 
Най-общо хранителните продукти от животински произход могат да се разделят на:
 
риба и морски дарове, мляко и млечни продукти, яйца, месо и месни изделия. Ще се спрем предимно на последните.
 
     Нека направим един бърз анализ на продължи-телността на живот в животниския свят. По този начин бихме могли да извлечем някои изводи, които могат да хвърлят яснота и за продължителността на живота в зависимост от храненето при човека.
 
Първо - известно е, че по-малките и по-дребни животни живеят по-малко.
 
     Второ – по-висшите еволюирали видове са и по-дълголетни.
 
     Трето – като цяло, месоядните животни имат по-кратък живот в сравнение с растителноядните и всеядните.
 
В животинския свят, най-дълголетни при бозайниците са китът, слонът, шимпанзето, горилата и кафявата мечка – животни, които се хранят с планктон и растителна храна.
 
Съответно, най-кратък живот имат лисиците, вълците, големите котки и т.н. Единственото изключение е при месоядните птици – орлите и соколите, но веднага трябва да се поясни, че те не са бозайници като човека и споменатите видове от животинския свят. При тях генетичният код е много по-опростен и стабилен!
 
Продължителността на живота на всеки индивид   зависи от генетичната даденост и доброто състоянието на антиоксидантния му статус. В значителна степен антиоксидантният статус се свързва с ензима супероксидисмутаза.
 
Колкото този ензим е по-добре изразен, толкова образуването на разрушителните свободни радикали за клетките, клетъчните структури и тъканите е по-ограничено.
 
Наситените мастни киселини, които се намират предимно в животинските продукти, потискат и изгарят супероксидисмутазата, изразходват я бързо и влошават антиоксидантния статус на организма.
 
 
В съвременното западно общество около 60 % от смъртността се дължи на усложнения от атеросклерозата, а около 15 % се дължи на онкологичните заболявания.. И двете групи заболявания, т.е. около 75 % от смъртността при хората е тясно свързана с начина на хранене с повишен прием на наситени мастни киселини на които са богати животинските продукти. . Доказано е, че високите нива на серумния холестерол, триглицеридите, както и ниските стойности на високоплътностният холестерол са свързани с повишена заболяемост, смъртност и съответно с по-ниска продължителност на живота.
 
По последни данни, в България смъртността от заболявания на органите на кръвообращението, които са тясно свързани с атеросклерозата е 65 % от общата смъртност, а от ракови заболявания – около 16 %, като едни от най-честите локализации, тези на дебелото черво, на гърдата, на простатата и други локализации са тясно свързани с повишен прием на животински продукти и наситени мастни киселини. Т.е. над 80 % от структурата на смъртността сред българската популация, може да се свърже в една или друга степен с лошите хранителни навици и обичаи!
 
 
Растителните храни (зеленчуци, плодове, зърнени и бобови храни, ядки) съдържат много вещества с антиоксидантно действие, които потискат липидната пероксидация, укрепват клетъчните мембрани и другите клетъчни структури, намаляват риска от атеросклеротични изменения на съдовете. Такива антиоксиданти са витамин Е, витамин С, каротини, флавоноиди и други полифенолни съединения. Вегетарианците обикновено са с по-ниски нива на общия, нископлътностния холестерол и триглицеридите, както и с по-високи стойности на високоплътностния - “добрият” холестерол  в сравнение с хора, консумиращи месо.
 
Категорично установен факт е, че заболеваемостта и смъртността от сърдечно-съдови и ракови заболявания при вегетарианците са по-ниски.
 

Най-добрият нутрициолог
 
Няма по добър нутрициолог от Бог! Нека да видим какво се казва в Светата книга в Битие 1:29: "Давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плода на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна." "Давам ви плодове, ядки, зърнени храни, зеленчуци - едно изобилие от естествени земни продукти. Яжте тези плодове. Яжте тези зеленчуци, ядки зърнени храни и вие ще бъдете здрави." Това е самата мъдра истина, без да се впускаме в научни спекулации, характерни за съвременните течения в нутрициологията – нутригенетиката и нутригеномиката......

ПРОДЪЛЖАВА В НЯКОИ ОТ СЛЕДВАЩИТЕ БРОЕВЕ НА ВЕСТНИК И СПИСАНИЕ ЗДРАВОСЛОВНО

 
 
.
FacebookTwitterLinkedin
Вие разглеждате